پرش به محتوا
applytalkshow
Home
33 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه فوق العاده KIT آلمان در حوزه های مهندسی و علوم پایه

بیش از 33 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در KIT (مؤسسه فناوری کارلسروهه) آلمان در حوزه های مهندسی و علوم پایه در دوره های سه الی چهار ساله اعلام شده است. KIT از دانشگاه های فوق العاده آلمان می باشد.

حوزه های مورد نیاز

علوم مهندسی از جمله  کامپیوتر، انفورماتیک کسب و کار، مدیریت اطلاعات، مهندسی صنایع، توسعه محصول یا مهندسی تولید، علوم زمین با علاقه تحقیقاتی در فرآیندهای هیدروترمال و ژئوشیمی، فراگیری ماشین آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای در رشته صنعتی-فنی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، علوم کامپیوتر، مهندسی میکروسیستم، ساخت و تولید، مهندسی شیمی، فناوری اطلاعات، مهندسی ارتباطات، بیولوژی، مهندسی فرآیند، شیمی فیزیکی/نظری، فیزیک محاسباتی/شیمی، مکاترونیک، فیزیک، علم مواد، لجستیک فنی، تکنولوژی ساخت و ماشینکاری، انفورماتیک کسب و کار، ریاضیات و رشته های مورد ارتباط آنها

-میزان حقوق خالص

دستمزد بر اساس توافقنامه دستمزد خدمات ملکی در TV-L E13، بسته به تحقق الزامات حرفه ای و شخصی، رخ می دهد. معمولا (بعد از کسر مالیات) 1600 تا 2400 یورو به صورت ماهانه بر اساس ساعت کاری آلمان به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of business information systems
Deadline : 09/20/2022
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded: Machine Learning for Enhancing Geothermal energy production
Deadline : September 30, 2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  Machine learning techniques to increase efficiency of geothermal energy production
Deadline : September 30, 2022
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded: Employee (f/m/d) in science – vacancy for doctorate in vocational education
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancy summary/title: 22-2022-IMT PhD vacancy: In situ flow-MRI and NMR to measure water and phloem sap flow
Deadline : September 18, 2022
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded: industrial enzymes to be efficiently separated from a complex organic suspension.
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded: Development and application of a micro pulse tube cryo cooler
Deadline : September 30, 2022
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  Smart miniaturized shimsets for high-throughput NMR spectroscopy
Deadline : September 18, 2022
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of autonomous machines
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  Design and manufacturing of a 263 GHz EPR detector for an optoelectronic-based receiver
Deadline : September 18, 2022
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded: Development of a CMOS multiplexer for parallel NMR spectroscopy
Deadline : September 18, 2022

View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded: Microfluidic systems for high throughput NMR and process monitoring
Deadline : September 15, 2022
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded:  in science in the field of building physics and technical expansion
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded: (Innovative Structural Materials for Fission and Fusion),
Deadline : 09/15/2022
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science for the FLX department – “Conveyor technology and logistics under extreme boundary conditions” at the IFL
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  in science in the field of innovative and intelligent gear technology
Deadline : 09/15/2022
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded: in science for the FLX department – “Remote handling and logistics under extreme boundary conditions” at the IFL
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded: Employee (f/m/d) in science in the field of smart machines for sustainable and performance-oriented titanium machining
Deadline : 09/15/2022
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded: Solar-driven degradation of water-borne micropollutants via novel photocatalytic polymer membranes with active porphyrin surface layer
Deadline : September 30, 2022
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded: Development of high-speed and radiation-hard digital front-end electronics for the detector of PANDA
Deadline : September 4, 2022
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded: Employee (f/m/d) in science in the field of autonomous machines
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(22) PhD Degree – Fully Funded: Employee (f/m/d) in science in the field of autonomous machines
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(23) PhD Degree – Fully Funded: Employee (f/m/d) in science in the field of autonomous machines
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(24) PhD Degree – Fully Funded: Employee (f/m/d) in science in the field of autonomous machines
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(25) PhD Degree – Fully Funded:   PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Physical design for printed electronics
Deadline : 09/30/2022
View details & Apply

(26) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancy summary/title: PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Design methods for robust near threshold computing
Deadline : September 14, 2022
View details & Apply

(27) PhD Degree – Fully Funded: PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Robust Computation in Memory (CIM) based on emerging memristive technologies
Deadline : September 14, 2022
View details & Apply

(28) PhD Degree – Fully Funded:  the analysis and modeling of electricity and energy markets
Deadline : 08/30/2022
View details & Apply

(29) PhD Degree – Fully Funded: data- and target-driven sequential decision-making for time-dynamic logistics systems”
Deadline : 08/31/2022
View details & Apply

(30) PhD Degree – Fully Funded:  3 PhD Students Researchers in Superconducting Qubits; Millimeter-Wave Superconducting Quantum Circuits
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(31) PhD Degree – Fully Funded:   PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) Research Training Group Computational Nanoscience
Deadline : September 2, 2022
View details & Apply

(32) PhD Degree – Fully Funded:  in science for safe mobility;
Deadline : 08/31/2022
View details & Apply

(33) PhD Degree – Fully Funded: teaching activities of the CEL and carrying out independent research in the field of communications and 6G mobile networks. We have multiple topics in this context, for instance integration of communications and cyber-physical systems, radio network and communications system optimization using modern machine learning methods and neural networks, dynamic and self-optimizing radio networks, as well as multi-modal communications and information processing networks
Deadline : Oktober 16, 2022
View details & Apply

نحوه اپلای

درخواست خود را از جمله کاور لتر، رزومه خود، و تمام مدارک ها و اطلاعات تماس اساتید برای توصیه نامه را به صورت الکترونیکی ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *