پرش به محتوا
applytalkshow
Home
12 بورسیه پست دکتری در برترین دانشگاه ژاپن، دانشگاه توکیو با حقوق عالی

اعلام 12 بورسیه پست دکتری در برترین دانشگاه ژاپن، دانشگاه توکیو در حوزه های بایولوژی، مهندسی مواد، فیزیک، شیمی، مهندسی کنترل، بیوشیمی، بیومواد، و مکانیک

میزان حقوق

380 تا 400 هزار ین به صورت ماهانه می باشد. (عالی)

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-One Research Associate vacancy; study on statistical mechanics of quantum many-body systems, theory of quantum materials, and related areas such as field theory and quantum information, in collaboration with Prof. Masaki Oshikawa.
Deadline : Jun. 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Project Researcher (Postdoctoral Researcher); 1) Perform experimental quantum information science and technology research projects with a cryogenic ion trap. 2) Investigate superconducting high-Q RF/MW resonators for ion
Deadline : Jun. 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry,
Deadline : Jun. 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4- Project Researcher; “development of quantum computing algorithms for large-scale molecular quantum chemistry”
Deadline : Jun. 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-Research Associate; explore novel quantum phenomena and new functions of nanomaterials through device fabrication, nanostructure formation and quantum measurements to create a new trend in nanomaterials science.
Deadline : Jul. 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- Research Associate vacancy; new materials that exhibit novel quantum phenomena and innovative electronic functions.
Deadline : Jul. 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-Postdoctoral fellow, a few persons; interferometer control, commissioning, and diagnostics of an interferometer.
Deadline : Jul. 29, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8-Project Researcher, 2 persons; Interaction Between Artificial Intelligence and Human Intelligence in Seismology
Deadline : Jul. 29, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Project Researcher/Project Research Associate vacancy; to projects in the physical layer (signal processing) areas of Beyond 5G/6G.
Deadline : Jul. 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Project Research Associate vacancy; Characterization of biomolecules by methods in physical chemistry and biophysics.
Deadline : Jul. 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

11- Project Research Associate vacancy;  to develop novel optical measurements (imaging, spectroscopy,
etc.)
Deadline : Sep. 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Research Associate vacancy; novel precise measurements (specific heat, resistivity, torque etc.)
Deadline : Sep. 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *