پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 10 بورسیه دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

اعلام 10 بورسیه دکتری در دانشگاه KTH سوئد در حوزه های مهندسی و علوم پایه

-میزان حقوق ۲8 تا ۳4 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

 

(01) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in Micromachined Microwave/THz Communication Systems
Deadline : 23.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

(02) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral students in Scalable and Distributed Reinforcement Learning
Deadline : 30.May.2022 
لینک بورسیه و جزئیات

(03) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in applied mathematics, specialisation in deep learning
Deadline : 13.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

(04) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in spectral turbulent-wing sims & deep-learning methods
Deadline : 13.May.2022 
لینک بورسیه و جزئیات

(05) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in Organic Redox Flow Batteries
Deadline : 27.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

(06) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in machine learning for robotic manipulation
Deadline : 16.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

(07) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in Data visualization
Deadline : 31.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

(08) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in robust digitized future electricity networks
Deadline : 2022-05-31
لینک بورسیه و جزئیات

(09) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in robust future electricity networks
Deadline : 2022-05-31
لینک بورسیه و جزئیات

(10) PhD Degree – Fully Funded; Doctoral student in high-performance machine-learning
Deadline : 31.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *