پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام بیش از 14 بورسیه پست دکتری در دانشگاه دوک آمریکا

-اعلام بیش از 14 بورسیه پست دکتری در دانشگاه دوک آمریکا یکی از بهترین دانشگاه های آمریکا در حوزه های بیو، و علوم انسانی

-میزان حقوق 55 هزار دلار آمریکا به صورت سالانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

 

1- Postdoctoral Associate, Duke Medicine – Hematology
Deadline :  May 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Postdoctoral Associate – Environmental Health and Toxicology, Nicholas School of the Environment
Deadline : June 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-POSTDOCTORAL ASSOCIATE; he study of signaling and trafficking of seven-transmembrane/G-protein-coupled receptors (7TMR/GPCRs)
Deadline : August 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-Postdoctorial Associate, Radiation Oncology; children and adults with brain tumors
Deadline : June 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5- Postdoctoral Associate – 180048; developing vaccines for HIV and beta-coronaviruses such as SARS-CoV-2. 
Deadline :  June 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-Postdoc, Pulmonary Medicine
Deadline : June 1, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-Civil Discourse Project Post-Doctoral Fellowship; the humanities or political science at the Kenan Institute for Ethics. 
Deadline : July 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- Postdoctoral Associate, Reitman Lab; mproved treatment strategies for children and adults with brain tumors. 
Deadline : May 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Postdoctoral Associate, Israeli/Hebrew Culture
Deadline : May 8, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Postdoctoral Associate, Japanese/East Asian Cultural Studies
Deadline : May 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

11- Postdoctoral Associate, Arabic Cultural Studies
Deadline : May 23, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Postdoctoral Associate, Modern Chinese Cultural Studies
Deadline : May 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-Postdoctoral Associate, Pharmacology and Cancer Biology
Deadline :  July 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

14- Postdoctoral Associate-Mowery Lab, Radiation Oncology
Deadline : July 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *